Audition: Rösträtt – sång på förskolan

Denna audition är fullbokad

20 personer har nu anmält sig till vår audition. Fler hinner vi inte lyssna på under en dag. Vill du chansa på att komma med ändå? Mejla Anna-Carin Fogelqvist, så sätter hon upp dig på reservlistan.

LÖR 30 MARS kl 10–15

Ateljén, Kulturkvarteret Kristianstad (ca 15 min/deltagare)

Söker du uppdrag på frilansbasis, i första hand som komplement till befintlig frilansverksamhet eller deltidsanställning, med start till hösten?

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum söker 8 nya sångare/sångerskor med olika bakgrunder och tillräckligt driv och pedagogisk erfarenhet för att kunna möta förskolebarn ute på förskolor

Hur går jag tillväga?

Mejla Anna-Carin Fogelqvist senast den 25 mars. När din anmälan är klar och vi har lagt schemat får du din auditiontid. Vi bjuder på fika och står för resekostnader inom Skåne-Kronoberg. Spara din biljett eller skriv upp din milersättning.

Fem kriterier du behöver uppfylla:

  1. Du är skicklig på att sjunga. 
  2. Du vill möta barn 1–5 år som publik och medskapare. 
  3. Du har kännedom om barns röster. 
  4. Du bor i Öresundsregionen, Skåne eller Kronoberg
  5. Du ska kunna komma till Kristianstad dagtid den 30 mars.

Det är till din fördel om du kan ackompanjera dig själv och prata svenska, men inget krav, engelska eller danska går också bra. Önskas ackompanjemang på audition, finns pianist.

Auditionjury:

  • Elinor Fryklund, Konstnärlig ledare för Rösträtt – sång på förskolan och sångpedagog
  • David Johnson, Doktorand vid Musikhögskolan i Malmö, forskar i sång inom skolan
  • Daniel Hansson, Initiativtagare till det tidigare projektet Rösträtt som drevs på Malmö Högskola med stöd av Arvsfonden 2013–2016, dirigent och körledare
  • Annika Johansson, Verksamhetschef UNGA Musik i Syd
  • Anna-Carin Fogelqvist, Utvecklingsansvarig UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum  

Om jag blir uttagen?

Då kommer du, ensam eller med andra, ingå i UNGA Musik i Syds regionala musikutbud och turnera som sångcoach på förskolor i Skåne och Kronoberg.

Du kommer tillsammans med vår konstnärliga ledare Elinor Fryklund få stöta och blöta ditt program och ha provföreställningar på förskolan. 

Aktuell turnéperiod meddelas senare, men infaller under några veckor med start hösten 2019 tillsvidare.

Ersättning får du enligt avtal efter turnén.

Anna-Carin Fogelqvist

Anna-Carin Fogelqvist

Utvecklingsansvarig

0705–92 52 01
anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

Vilka står bakom?

Rösträtt – sång på förskolan är en ny produktion och ett nytt koncept som tas fram genom UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum för den regionala musikinstitutionen Musik i Syds barn- och ungaverksamhet.

Ansvariga inom Musik i Syd:

Anna-Carin Fogelqvist, utvecklingsansvarig UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum
Annika Johansson, verksamhetschef UNGA Musik i Syd

Konstnärlig ledare:

Elinor Fryklund, sångpedagog och sångerska med stor erfarenhet av att undervisa såväl förskolepedagoger som barn ute på förskolorna

Musikpedagogisk rådgivare:

Lena Ekman Frisk, universitetslektor i körsång/körledning vid Musikhögskolan i Malmö, föreståndare vid Körcentrum Syd

Bakgrund

Vi på UNGA Musik i Syd vill ha ett utbud för barn och unga som speglar Sveriges mångfald. Under 2019 är vårt utvecklingscentrums fokusområde BARNS RÖSTER & SÅNG. Under året tar vi fram ett nytt koncept och en ny produktion, där vår viktigaste uppgift blir att möjliggöra för riktigt små barn att få sjunga, låta och lyssna utifrån deras egna förutsättningar. 

Hej! Några justeringar återstår, men det går nu bra att beställa via vår nya webbkatalog. Hör gärna av dig till unga@musikisyd.se om problem uppstår. Avvisa