Utvecklingscentrum: Digitalisering

Att förlänga och fördjupa levande musikupplevelser för barn och unga med digitala komplement är något Utvecklingscentrum jobbar mer aktivt och medvetet med. Förskole-appen MusikA och Musik i Syd Channel tänker vi ofta in i vår verksamhet. 

MusikA

Att få in mer musik, rörelse och rytmik i förskolan är syftet med appen MusikA – ett digitalt komplement till våra musikerbesök och vårt musikutbud som vi löpande utvecklar tillsammans med företaget Do-Fi. Appen riktar sig till både barn och vuxna och uppmuntrar till att lyssna, sjunga, musicera och röra sig mera. 

Musik i Syd CHANNEL

Att förklara vår verksamhet för fler, sprida kunskap om det vi gör och höja statusen på musik för barn och unga är Musik i Syd Channel en kanal för. Mycket av det vi gjort finns som kvalitativ dokumentation, i reportage och inspelade konserter, som till exempel Trumattack, Resor över vatten, projektet Högkvalitativa inspelningar, våra utbuds- och konferensdagar, Solisten, Forskare berättar.

Hej! Några justeringar återstår, men det går nu bra att beställa via vår nya webbkatalog. Hör gärna av dig till unga@musikisyd.se om problem uppstår. Avvisa