Förskolepersonalkören i Kristianstad

Förskolepersonalkören är en fortbildning i körsång för förskolepersonal i Kristianstads kommun som drivs genom UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum på Kulturkvarteret Kristianstad sedan 2011. Fyra tillfällen per termin träffar personal från förskolor i kommunen en körledare för att sjunga, lära sig sångteknik och röstvård, men också få djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förkolans verksamhet.

Hej! Några justeringar återstår, men det går nu bra att beställa via vår nya webbkatalog. Hör gärna av dig till unga@musikisyd.se om problem uppstår. Avvisa