Spela för UNGA

Har du eller ditt band en konsert, workshop eller liknande som riktar sig till barn och unga? Vill du ingå i UNGA Musik i Syds utbud och turnera med oss? Numera hänvisar vi alla frilansmusiker till en intresseanmälan via ett webbformulär i stället för till våra olika producenters respektive mejlboxar. Syftet är att få ett mer tillgängligt och öppet tillvägagångssätt. 

Formuläret är öppet 1 juni–1 oktober. Allt som kommer in där ingår i urvalsprocessen som sker under vecka 43 i oktober. Har du fått en bekräftelse på din anmälan, men inte hört av oss under oktober så innebär det att du inte kom med i denna omgång, men vi hoppas förstås att du söker igen.

Vi behöver veta att du finns

Frilansmusiker över hela landet bjuds in att anmäla sitt intresse. I formuläret efterfrågas information och länkar till eget material som våra producenter behöver för att kunna göra en första bedömning. 

På grund av vårt geografiska läge har musiker baserade i Öresundsregionen större chans att komma med i vårt utbud, men det utesluter inte att produktioner från andra regioner eller våra grannländer kan tas med i urvalsprocessen. Faktorer som relevans, innehåll, kvalitet och årlig finansiering avgör.

Kriterier

  • Du är riktigt bra på att sjunga eller spela ditt instrument 
  • Du är genuint intresserad av att spela för barn och unga
  • Din produktion ska vara angelägen för en ung publik och utgå från den i tilltal, form och innehåll
  • Fokus bör ligga på musiken, önskvärt är att minst 60 procent av föreställningens innehåll ska vara musikaliska inslag
  • Du måste vara tillgänglig på telefon/e-post under urvals- och katalogprocessen och kunna uppträda på våra utbudsdagar.

Så här maximerar du dina chanser

  • Produktionen har en genomtänkt idé
  • Den har konstnärliga och nytänkande kvaliteter
  • Aspekter som mångfald, jämställdhet och tillgänglighet beaktas i utförandet
  • Produktionen har testats på målgruppen 
Se hur vårt utbud presenterasLäs tips från UNGA-producenter

Omvärldsanalys och urval

Våra producenter jobbar löpande hela året med att titta på mer eller mindre färdiga produktioner som kan vara intressanta att lyfta in i vårt utbud. De tar också löpande del av de intresseanmälningar som inkommit för statuskoll och omvärldsanalys. 

I oktober/november träffas producenterna för att fatta beslut om hur vårt nästa utbud ska se ut. Då görs ett slutligt urval som de i förhållande till utbudet som helhet diskuterar och resonerar kring. Producenterna kontaktar endast de musiker som ingår i produktioner som de är intresserade av.

Har du fått en bekräftelse på din anmälan och inte hört av oss efter vecka 45, innebär det att du inte kom med denna gång. Men vi hoppas du söker igen eller kanske har möjlighet att gå vår kurs Musik i framtidens förskola?

Hej! Några justeringar återstår, men det går nu bra att beställa via vår nya webbkatalog. Hör gärna av dig till unga@musikisyd.se om problem uppstår. Avvisa