Utvecklingscentrum

Fokus 2019: Barns röster & sång

Save the date

Barns röster & sång
Torsdag 14 november
Kulturkvarteret Kristianstad

Mer detaljerat konferensprogram senare i vår. Anmälan öppnar i höst.

Utvecklingscentrum är en del av UNGA Musik i Syd och Kulturkvarteret Kristianstad. Här driver vi projekt och program tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare i syfte att fördjupa vår verksamhet och utveckla nya metoder och modeller som ska främja barns och ungas möten med musik. 

Varje år utser Utvecklingscentrum ett nytt fokusområde som präglar den utvecklande verksamheten inom UNGA Musik i Syd och mynnar ut i en höstkonferens på Kulturkvarteret Kristianstad.  

Barns röster & sång är rubriken på vårt fokusområde och konferens 2019. Konferensprogrammet sätts under våren. Anmälan och biljettförsäljning öppnar till hösten.

Klara föreläsare & akter:

Gunnel Fagius, musikdirektör, fil.mag. i musikvetenskap vid Uppsala universitet, leder det nationella projektet Barn och sång och ingår i det europeiska forskarnätverket Choir in Focus
David Johnson, doktorand Musikhögskolan i Malmö, forskar kring sång i skolan, följer nya produktionen Rösträtt – sång i förskolan under 2019
Töres Theorell, forskare vid institutionen för neurovetenskp, Karolinska Institutet, forskat kring hälsoeffekter i relation till musikutövande

Konferencierer:
Musikrådet Kristianstad

Anna-Carin Fogelqvist

Anna-Carin Fogelqvist

Utvecklingsansvarig

0705–92 52 01
anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

AKTUELLT:

RÖSTRÄTT - SÅNG PÅ FÖRSKOLAN

Under våren 2019 tar vi inom Utvecklingscentrum fram en ny produktion: Rösträtt – sång på förskolan.  Vi startar upp med de tre sångcoacherna Elinor Fryklund, Per Knagg och Anders Larsson och fyller under året på med flera.

Syftet är att ute på förskolor möjliggöra för riktigt små barn att få sjunga, låta och lyssna utifrån sina egna förutsättningar.

Lena Ekman Frisk & Elinor Fryklund

Elinor Fryklund är även konstnärlig ledare och Lena Ekman Frisk, universitetslektor i körsång/körledning vid Musikhögskolan i Malmö, föreståndare för Körcentrum Syd, musikpedagogisk rådgivare.

David Johnson - följeforskare

Hur upplever barnen Rösträtt ute på förskolorna? David Johnson är doktorand vid Musikhögskolan i Malmö, där han forskar om sång i skolan och ska i höst följa flera av våra sångcoacher och deras arbete ute på olika förskolor.

Familjelördagar med Musikrådet

Känner ni igen Axel, Melvin, Laerke, Ebba, Max och Alfred från Lilla Musikrådet i Önnestad? I vår är de, tillsammans med sin utbildare Agneta Almqvist, involverade i Kulturkvarteret Kristianstads Familjelördagar. Den hissnande föreställningen Höga flöjten, som visas den 30 mars, har de varit med och valt och kommer själva att kicka igång med låten Alla barn är viktiga. Till Familjelördagen den 27 april ska de skriva en ny låt som ska repeteras in och uppföras med vår egen Ensemble Mare Balticum, i samband med en historisk musikvandring på Kulturkvarteret. För mer info, biljetter med mera, se Kulturkvarterets eventskalendern.

Nyheter i appen MusikA

Vi har lyssnat på barn och pedagoger. I enlighet med deras önskemål kan man nu hoppa över introt och komma direkt till aktiviteten i flera filmer under knapparna Sjunga, Dansa, Vila och Språka.

Även i år fortsätter vi förstås att utveckla MusikA och fyller på med nytt innehåll. Nyheter att vänta under 2019 blir en ny låt från Ulrikas smålåtar, som vår 19 och höst 20 finns med i vårt musikutbud. Därtill blir det, i linje med årets fokus, mer röst- och sångrelaterat under knapparna Starta, Sjunga och eventuellt även Språka.

Satsningar som inkluderar barn & unga

MUSIKRÅDET

Att utveckla lyssnandet och ge verktyg för att kunna prata mer medvetet och på djupet om musikföreställningar och andra musikaktiviteter präglar Musikrådets aktiviteter. Satsningen startade upp på Sorgenfriskolan i Malmö 2017 och spred sig under 2018 till Fröknegårdsskolan i Kristianstad och förskolor i Malmö och Önnestad. 

KULTURCREW

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum är med och driver KulturCrew där vi i samarbete med bland annat Riksteatern Skåne och Regionteatern Blekinge-Kronoberg med flera regionala kulturaktörer utbildar elever från mellanstadiet upp till gymnasiet i ungt arrangörskap.

Kompetensutveckling för vuxna

FÖRSKOLEPERSONALKÖR

Fortbildning i körsång för förskolepersonal pågår i Kristianstad sedan 2011 på Kulturkvarteret Kristianstad. Några tillfällen per termin träffar personal från förskolor i kommunen en körledare för att sjunga, lära sig sångteknik och röstvård, men också få djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. 

BARNKONVENTIONEN M.M.

I vårt aktuella utbud hittar du tre kompetensutvecklingar riktade till personal på förskolor, skolor och andra arbetsplatser med barn & unga: Barnkonventionen – kompetensutveckling, Hur kan vi använda musik och dans i förskola/skola? och Trumma på wolof & svenska. Samtliga har tagits fram via Utvecklingscentrum.

Utvecklingscentrums fyra ben

FORSKNING

Utvecklingscentrum knyter på olika sätt forskare till sin verksamhet, via till exempel följeforskning, däribland Ylva Holmberg, Camilla Löf och Anna Linge, eller vår föreläsningsserie Forskare berättar. Fredrik Ullén, Lars H Gustafsson, Ylva Mårtens, David Aldridge, Eva Sæther, Margareta Wärja, Ann Werner, Gunnar Bjursell, Töres Theorell och Alf Gabrielsson för att bara nämna några.

KOMPETENS & DELAKTIGHET

Vi värnar särskilt om alla vuxna som arbetar med barn och erbjuder kompetensutveckling kring musik med unga deltagare och barn till lärare, pedagoger, frilansmusiker, vårdpersonal, kultursamordnare, kulturombud med flera. Sedan 2017 inkluderar vi även förskolebarn i vår verksamhet och utbildar elever via vårt eget utvecklingsprojekt Musikrådet och det regionala samverkansprojektet KulturCrew. 

NYPRODUKTION

Grunden vi står på är att främja och utveckla levande musik för barn och unga. Koncept som Vi slår på trummor inte på varann, Solisten, Trumattack och nu senast Rösträtt – sång i förskolan samt produktionerna Trumdans, Resor över vatten och Barnens dag – om barnkonventionen har tagits fram genom  UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

DIGITALISERING

Vi använder digitala komplement och sociala medier för att på ett varierat och mångfacetterat sätt utveckla vår identitet och digitala närvaro i dialog med våra målgrupper. MusikA – en app för förskolan – som vi gör tillsammns med företaget Do-Fi i Malmö, fyller vi varje år på med nytt innehåll som både anknyter till och fördjupar vårt utbud. Delar av vår verksamhet kan man ta del av via filmer på Musik i Syds digitala tevekanal Musik i Syd CHANNEL.

Tidigare fokusområden & konferenser

2018 Barns rätt & delaktighet

2017 Musik för integration

2016 Musik 0–5 år #musikitid

2015 Norm-kritik & musik

2014 Klassisk musik

Hej! Några justeringar återstår, men det går nu bra att beställa via vår nya webbkatalog. Hör gärna av dig till unga@musikisyd.se om problem uppstår. Avvisa