Våra utbudsdagar, konferenser med mera

Varje år arrangerar vi dagar med smakprov på vårt utbud för förskola, skola, familj och Skapande skola och förskola, så kallade Utbudsdagar. Här kan beställare av musik till offentlig eller privat barn- och ungaverksamhet, få en känsla av de konserter och andra musikaktiviteter vi erbjuder. 

Årligen arrangerar även vårt utvecklingscentrum en nationell höstkonferens med ett för branchen angeläget tema, föredrag, liveakter och samtal.

Audition

Lördag 30 mars
Kulturkvarteret Kristianstad

Utvecklingscentrum söker 8 nya sångcoacher för förskolebarn inför Rösträtt – sång på förskolan.

Utbudsdag Skapande skola & förskola

Tisdag 5 november
Kulturkvarteret Kristianstad

Upplev nya musikprogram inför läsåret 2020-21.

Anmälan öppnar i höst!

Konferens Barns röster & sång

Torsdag 14 november
Kulturkvarteret Kristianstad

Utvecklingscentums årliga höstkonferens.

Anmälan öppnar i höst!

Vi ser våra utbudsdagar som utmärkta mötesplatser för erfarenhetsutbyten och nätverkande och välkomnar inte bara beställare, utan också förskolebarn, elever, lärare, musiker och andra kulturutövare som brinner för barn och unga.

Hej! Några justeringar återstår, men det går nu bra att beställa via vår nya webbkatalog. Hör gärna av dig till unga@musikisyd.se om problem uppstår. Avvisa